• พี่เลี้ยงเด็ก
 • พี่เลี้ยงเด็ก
 • พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก


พี่เลี้ยงเด็ก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์  โทร 02-538-7357,092-360-7878

พี่เลี้ยงเด็ก CRM Manager
 บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด พี่เลี้ยงเด็กอ่อน พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กรายวัน และบริการแม่บ้านรายวัน
 บริการจัดหาแม่บ้าน แม่บ้านออฟฟิศ แม่บ้านสำนักงาน แม่บ้านทำความสะอาด แม่บ้านประจำ แม่บ้านไปกลับ รับดูแลทำความสะอาดบ้าน, ทำความสะอาดบริษัท, ทำความสะอาดคอนโด, ทำความสะอาดอพาร์ทเม้นท์, ทำความสะอาดห้างร้าน ฯลฯ
 บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลเฝ้าไข้ผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุด้วยความเอาใจใส่ ประดุจญาติใกล้ชิด
 บริการจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถผู้บริหารแบบไปเช้า เย็นกลับ หรือแบบประจำ
CRM Manager เราอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ แต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ สภาพงานในปัจจุบัน เพื่อบริการลูกค้า ที่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิดและเด็กเจริญวัย เพื่อมอบหมายให้ดูแลลูกน้อยสุดที่รักด้วยความทะนุถนอม โดยมีหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการดูแลเด็ก ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ จากพนักงานพี่เลี้ยงคอยดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด เลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละวัยของลูกน้อยอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติ


อัตราค่าบริการและคุณสมบัติของพนักงาน

 

อัตราค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและเด็กโตเจริญวัย

ตำแหน่ง ค่าจ้าง คุณสมบัติพนักงาน
พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน 14,000 บาท/เดือน มีประสบการณ์
พี่เลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด ถึง 1 ขวบ 13,000 - 19,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 20-45 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
พี่เลี้ยงเด็กโตตั่งแต่ 1 ขวบขึ้นไป 11,000 - 13,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-35 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
พยาบาลพี่เลี้ยงเด็ก 16,000 - 26,000 บาท/เดือน ระดับวิชาชีพ ประสบการณ์ขั้นสูง

 


อัตราค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด และแม่บ้าน

ตำแหน่ง ค่าจ้าง คุณสมบัติพนักงาน
พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย 11,000 - 13,000 บาท/เดือน
(ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา)
อายุระหว่าง 25-35 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
แม่บ้านทำงานบ้าน แบบพักประจำ 10,500 - 12,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-45 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
แม่บ้านทำงานบ้าน แบบไป-กลับ เช้า-เย็น 11,000 - 13,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-40 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
แม่ครัวทำอาหาร (สามารถทำอาหารได้) 13,000 - 16,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 30-45 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

 


อัตราค่าจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง ค่าจ้าง คุณสมบัติพนักงาน
ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 11,000 - 13,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-45 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, ผู้ป่วยพักฟื้น, ผู้ป่วยมีไข้ประจำตัว 13,000 - 16,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-35 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยฟิตซักชั่น (ฟิต-ซักชั่น) ให้อาหารทางสายยาง, ผู้ป่วยขับถ่ายเองไม่ได้ 16,000 - 21,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-35 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล 19,000 - 31,000 บาท/เดือน อายุระหว่าง 25-35 ปี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


 

อัตราค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กรายวัน - แม่บ้านรายวัน

ตำแหน่ง ค่าจ้าง คุณสมบัติพนักงาน
ดูแลเด็ก รับเลี้ยงเด็กรายวัน ตามสภาพงาน 800 - 1,000 บาท/วัน อายุระหว่าง 25-45 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
แม่บ้านรายวัน บริการตามสภาพงาน 600 - 900 บาท/วัน อายุระหว่าง 25-45 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

 

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

 

ใบรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. สายด่วนสายบริการข้อมูล 02-538-7357 มือถือ AIS- 092-360-7878

E-Mail: crm-gamon@hotmail.com

 


บริการ
 • พี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ

  พี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ ดูแลตลอด 24 ชม. โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พี่เลี้ยงเด็กแบบไปกลับ

  พี่เลี้ยงเด็กแบบไปกลับ

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบไปกลับ เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

  พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พี่เลี้ยงเด็กในกรุงทพ

  พี่เลี้ยงเด็กในกรุงทพ

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กในกรุงทพฯ และปริมณฑล เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พี่เลี้ยงเด็กเเรกเกิด

  พี่เลี้ยงเด็กเเรกเกิด

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเเรกเกิด เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พี่เลี้ยงมืออาชีพ

  พี่เลี้ยงมืออาชีพ

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน

 • ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ

  ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ

  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

 • พนักงานทำความสะอาด

  พนักงานทำความสะอาด

  บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดบ้านพักอาศัย, พนักงานทำความสะอาดบริษัท, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานทำความสะอาดห้างร้าน, พนักงานทำความสะอาดโรงแรม, พนักงา

 • บริษัทจัดหาแม่บ้าน

  บริษัทจัดหาแม่บ้าน

  บริการจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดบ้าน, แม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน, แม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศ, แม่บ้านทำความสะอาดทั่วไป ทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ

 • พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

  บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย ทั้งแบบพักประจำและแบบไป-กลับ

 • พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  บริการจัดส่งพนักงานขับรถผู้บริหาร ทั้งแบบพักประจำและแบบไป-กลับ


การรับรอง
Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณพัทธ์
แผนก: ผู้อำนวยการ/ประธานบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มีนาคม 2555
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, บริการ(11)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์
สถานที่ตั้งบริษัท: 607 ซอยลาดพร้าว 95 ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง 10310
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์เอ็ม เมเนเจอร์
ผู้ติดต่อ: คุณพัทธ์
ที่อยู่: 607 ซอยลาดพร้าว 95 ถนนลาดพร้าว
ตำบล: คลองเจ้าคุณสิงห์
อำเภอ/เขต: วังทองหลาง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10310
โทรศัพท์: 02 538 7357
มือถือ: 092 360 7878
ไลน์ไอดี: 0923607878
อีเมล์: crm-gamon@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2018, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.